İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi ve Evraklar

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM/ALAN UYGULAMA DERSİ HAKKINDA;

İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama dersi, ders programında belirlenen günlerde öğrencilerimizin bölümlerine göre farklı alanlarda pratik becerilerini gerçekleştirmek için yapılan mesleki öğrenme dönemidir.

İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama, kredili bir derstir ve belirlenen dönem içerisinde yapılması gerekmektedir, aksi takdirde öğrenciler dersten kalmış olurlar. 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM/ALAN UYGULAMA DERSİ SÜREÇLERİ

 İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi Başvuru Süreci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programlarına kayıtlı olup 2.sınıfa geçen ve üniversite yönetimi tarafından Kariyer Merkezi Direktörlüğünce yerleştirilecek olan bölüm öğrencilerimiz, güz ve bahar akademik dönemleri başlamadan yaklaşık 1 ay öncesinde Kariyer Merkezi web sitesinde yayınlanan ‘’İşletmede Mesleki Eğitim Anketi’’ne katılırlar. 

Öğrencilerimiz bu ankette ya İstanbul İl Sağlığına bağlı hastanelerde, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezlerinde ya da anlaşmalı olunan kurumlarda yapmak için Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilmeyi ya da kendileri özel hastane/kurum ayarlamak istediklerini ankette seçerler.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinden işletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama dersi kapsamında sahaya çıkacak öğrencilerimizin yerleştirme süreci ise danışman hocaları ve kariyer merkezi direktörlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

 İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi Yerleştirme Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ve anlaşmalı olunan kurumlardan, bölümler için Kariyer Merkezi Direktörlüğü kontenjan talebinde bulunur. Kurumlardan, üniversitemiz için verilen kontenjan sayıları geldikten sonra yerleştirme süreci başlar. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programlarında öğrenim gören öğrencileri Kariyer Merkezi Direktörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin yerleştirme süreci ise kontenjanların Kariyer Merkezi Direktörlüğünce Danışman hocalara iletilmesiyle gerçekleşir.

‘’İşletmede Mesleki Eğitim Anketi’’ne katılan ve Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilmek isteyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz, öncelik olarak gelen kontenjan sayılarına göre sonrasında da OBS sistemlerinde yer alan ikamet bilgileri göz önünde bulundurularak yerleştirmeleri yapılır. (Öğrencilerin sistemde yer alan ikametlerinin güncel olması gerekmektedir)

‘’İşletmede Mesleki Eğitim Anketi’’ne katılan ve  kendisi özel hastane/kurumda ayarlayacak olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ‘’ Staj/Uygulama Yeri Bildirim ve Kabul Formu’’ nu danışman hocalarına ve kuruma onaylattıktan sonra başlama tarihinden 5 iş günü öncesinde Kariyer Merkezine gelerek elden teslim etmeli ya da kariyermerkezi@uskudar.edu.tr mail adresine iletmelilerdir.

 İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi Açıklama Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ve anlaşmalı olunan kurumlardan bölümler için Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilme talebinde bulunmuş öğrencilerimiz kontenjan dâhilinde yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra Kariyer Merkezi web sitesinden öğrencilere eğitim yerleri, tarihleri, günler ve toplamaları gereken evrakların listesi duyurulur. Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve mesleki eğitim yerleri ve evrak bilgileri danışman hocalarınca duyurulur.

Öğrencilerimiz açıklama sisteminde yazan evraklarını başlama tarihinden önce tamamlamak zorundalardır. Sistem üzerinden öğrencilerimizin hangi evrakları toplamaları gerektiği ve evraklara nasıl ulaşabilecekleri bilgileri verilmektedir.

  • Mesleki eğitim/Alan Uygulamasını kendi ayarlayacak öğrenciler Kariyer Merkezine sadece ‘’ Staj/Uygulama Yeri Bildirim ve Kabul Formu’’nu teslim etmelilerdir. Mesleki eğitim/Alan uygulamalarını yapacakları hastane/kurum evrak istemesi durumunda bunu ilgili hastane/kurumdan öğrenmelilerdir.

 İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi Evrak Toplama Süreci

Öğrencilerimizin bölümüne ve mesleki eğitim yapacakları kurumlara göre evrak süreçleri farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar öğrencilerin mesleki eğitim yerlerini açıkladığımız sistem içerisinde duyurulmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi için tarafımızca danışman hocalara iletilmesiyle öğrencilerimize duyurulur.
İşletmede mesleki eğitim/alan uygulama için evrak toplayan öğrencilerimiz, toplaması gereken evrakların hepsini hastanelerdeki eğitim hemşiresine teslim etmelidirler.
İşletmede Mesleki Eğitim/Alan uygulama dersi kapsamında eğer öğrenciler raporlama vb. evrak doldurmaları ve danışman hocalarına vermeleri gerekiyorsa bunu danışman hocalarından temin edebilirler.

Sigorta Belgesi Hakkında

İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulamasına çıkacak olan her öğrencimizin ‘’İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları’’ sigortası okulumuz tarafından karşılanmaktadır.
Öğrencilerimizin sigorta evrakları @st.uskudar.edu.tr mail adreslerine uygulamaya çıkmadan 1 iş günü öncesinde gönderilmektedir. Öğrencilerimiz bu evraka E-Devlet üzerinden ‘’4A işe giriş-çıkış bildirgesi’’ ekranından da ulaşabilirler.
Daha önce yaz stajını ya da okula bildirerek gönüllü stajını yapmış öğrencilerimizin sigorta başlangıçları eski tarihli olarak gözükmektedir. Öğrencilerimizin bu sigorta evrakları geçerli olmaktadır.

 İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulama Dersi İptal, Değişiklik, Telafi Süreci

İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulamasına çıkacak öğrencilerimiz, kurumlar ile aramızdaki protokol kapsamında; ölüm, cenaze, doğum vb. söz konusu olmadığında mesleki eğitim/alan uygulama yerlerinde, tarihlerinde ya da kişi değişikliği yapılamamaktadır.
Öğrencilerimiz mesleki eğitim/alan uygulama günlerinde devamsızlık yaptığı durumlarda kurumlar ile aramızdaki protokol kapsamında telafi gün yapamamaktadırlar, öğrencilerimiz devamsızlık haklarını danışman hocalarından öğrenebilirler.
İşletmede Mesleki Eğitim/Alan uygulama yerini kendi ayarlayan öğrencilerimiz, mesleki eğitim/alan uygulama tarihlerinde ya da günlerinde bir değişiklik yaptıklarında Kariyer Merkezi Direktörlüğüne bilgi vermeli ve kurum değişikliğinde yeni kurum için tekrar evrak sürecini başlatmaları gereklidir.
Öğrencilerimiz herhangi bir sebepten iptal edecekse kariyermerkezi@uskudar.edu.tr mail adresine durum ile ilgili mail göndermelilerdir. Mesleki eğitim/Alan uygulama yerini iptal eden öğrencilerimiz mesleki eğitim/alan uygulama yerlerini daha sonrasında kendileri ayarlamalıdırlar.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM/ALAN UYGULAMA DERSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelere yerleştirilen öğrenciler;

İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerinin evrakları;

İşletmede Mesleki Eğitim/Alan Uygulamasını kendi ayarlayacak öğrenciler için evrak listesi;