Gönüllü ve Zorunlu Staj Evrakları

GÖNÜLLÜ STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Fakülte ya da Yüksekokul Müdürlüğüne Verilmek üzere dilekçe 

ZORUNLU STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Zorunlu Staj Formu

Fakülte ya da Yüksekokul Staj Defterleri 

Üsküdar Üniversitesi Sözleşmesi (Kurumların isteme durumuna göre verilebilir)