Misyon

Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin uygulama/staj süreçlerinden sektöre hazırlanma sürecine kadarki tüm operasyonları Kariyer Merkezi Daire Başkanlığı yönetir.

Ayrıca mezuniyet sürecinden sonra ise kariyer planlarına destek olmak için faaliyetlerine devam eder.

Öğrenci ve mezuna staj ve uygulama süreçleri ile ilgili bilgi vermek, staj ve istihdam desteği sağlamak, kariyer süreçlerini izlemek, kariyer planlama danışmanlık hizmeti vermek, kamu ve sektör işbirliklerini sağlamak Kariyer Merkezi Daire Başkanlığı’nın ana işlevini oluşturur.

Kariyer Merkezi Daire Başkanlığı; Üniversite, mezun, öğrenci ve sektör dörtlüsünün kariyer bağlantılı iletişimini sağlayan birimdir.