YAZ STAJI BAŞVURU SÜREÇLERİ

STAJ ÖNCESİ

Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formu ( Kariyer Merkezinden alınmalıdır, formdaki bütün bilgiler doldurularak program koordinatörü/bölüm dekanı hocaya imzalatılır, staj yapılacak kuruma iletilir. Staj yapılacak kurum stajınızı onayladığı taktirde kaşe ve yetkili kişinin imzası alınır. Staja başlama tarihinden en az 2 hafta öncesinde form Kariyer Merkezi’ne teslim edilmek zorundadır.)

Staj Defteri ( Okulun kırtasiyesinden veya http://kariyer.uskudar.edu.tr/ dökümanlar kısmından fakülte/meslek yüksekokuluna göre indirilerek temin edilir)

SGK Başlangıç Bildirgesi (Staj ve Uygulamaya çıkacak olan öğrencilerimizin sigortaları okul tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Staja/Uygulamaya başlamadan 1 işgünü öncesinde okul uzantılı e-mail adreslerine sigortalı işe giriş bildirgesi atılır. Daha önceden staja/uygulamaya çıkmış öğrencilerimizin sigortaları önceki başladıkları tarihte gönderilmiştir, aynı belge yeni staj/uygulamalarında da geçerli olacaktır. Staj yapılan kuruma, öğrencilerimiz bu belgeyi iletebilirler.)

STAJ SONRASI

Staj sırasında doldurulan staj defteri akademik yılın başlangıcının ilk haftası değerlendirilmek üzere ilgili bölüm hocalarına teslim edilir.