Üniversitemiz Lisans Öğrencileri İçin İstanbul Kalkınma Ajansında Staj İmkanı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.

Ajans; görevleri, yetkileri ve yürüttüğü çalışmaların tanıtılarak üniversite öğrencilerinin bilgilendirmek amacıyla her yıl yaz ve kış dönemleri için staj programları düzenlemektedir.

Staj programına katılmak isteyenlerin başvuru tarihinde bir yükseköğretim kurumunun veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı olduğunu ve zorunlu staj yapmaları gerektiğini belgelemeleri gerekmektedir.

Yaz dönemi için staj programına katılmak isteyen öğrencilerin 11 Aralık’a kadar belirtilen belgeleri Ajansa şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  Bu tarihler dışında ve posta ve/veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

         Başvuru sırasında istenen belgeler:

  • Zorunlu staj yapılması gerektiğine dair üniversiteden alınacak belge (Kariyer Merkezi’nden alınacaktır)
  • Öğrenci belgesi
  • Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Resimli özgeçmiş
  • Staj yapılmak istenilen konuya ve tarihlere ilişkin açıklayıcı bir niyet mektubu

Staj programına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Ajansımız birimlerinin imkanları ve ihtiyaçlarının yanı sıra staj başvuru sahiplerinin nitelikleri ve talepleri çerçevesinde belirlenen kontenjan dahilinde 18 Aralık’ta Ajansın internet sitesinden (www.istka.org.tr) duyurulacaktır.

Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu işyeri yönetmelikleri, iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve gizliliği ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Stajyerlere staj dönemi sonrasında İstanbul Kalkınma Ajansı Staj Programı Katılım Belgesi verilecektir.

Ajans İletişim Bilgileri:

Adres

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL

Telefon

+90 212 468 34 00

Faks

+90 212 468 34 44

E-Posta

iletisim@istka.org.tr      |      info@istka.org.tr (eng)