Misyon

Öğrenciyi tanıma, bilgi verme, staj sağlama, işe yerleştirme, kariyerlerini izleme, psikolojik danışma & rehberlik hizmetleri Kariyer Merkezinin ana işlevini oluşturur.