Alan Uygulama Dersi ve Evraklar

ALAN UYGULAMA DERSİ HAKKINDA;

Alan Uygulama dersi, ders programında belirlenen günlerde öğrencilerimizin bölümlerine göre farklı alanlarda pratik becerilerini gerçekleştirmek için yapılan mesleki öğrenme dönemidir.

Alan Uygulama kredili bir derstir ve belirlenen dönem içerisinde yapılması gerekmektedir, aksi takdirde öğrenciler dersten kalmış olurlar. 

ALAN UYGULAMA DERSİ SÜREÇLERİ

 Alan Uygulama Dersi Başvuru Süreci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programlarına kayıtlı olup 2.sınıfa geçen ve üniversite yönetimi tarafından Kariyer Merkezi Direktörlüğünce yerleştirilecek olan bölüm öğrencilerimiz, güz ve bahar akademik dönemleri başlamadan yaklaşık 1 ay öncesinde Kariyer Merkezi web sitesinde yayınlanan ‘’Alan Uygulama Anketi’’ne katılırlar. 

Öğrencilerimiz bu ankette, alan uygulamalarını ya İstanbul İl Sağlığına bağlı hastanelerde, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezlerinde ya da anlaşmalı olunan kurumlarda yapmak için Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilmeyi ya da kendileri özel hastane/kurum ayarlamak istediklerini ankette seçerler.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinden alan uygulama dersi kapsamında sahaya çıkacak öğrencilerimizin yerleştirme süreci ise danışman hocaları ve kariyer merkezi direktörlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Alan Uygulama Dersi Yerleştirme Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ve anlaşmalı olunan kurumlardan, bölümler için Kariyer Merkezi Direktörlüğü kontenjan talebinde bulunur. Kurumlardan, üniversitemiz için verilen kontenjan sayıları geldikten sonra yerleştirme süreci başlar. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programlarında öğrenim gören öğrencileri Kariyer Merkezi Direktörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin yerleştirme süreci ise kontenjanların Kariyer Merkezi Direktörlüğünce Danışman hocalara iletilmesiyle gerçekleşir.

‘’Alan Uygulama Anketi’’ne katılan ve Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilmek isteyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz, öncelik olarak gelen kontenjan sayılarına göre sonrasında da OBS sistemlerinde yer alan ikamet bilgileri göz önünde bulundurularak yerleştirmeleri yapılır. (Öğrencilerin sistemde yer alan ikametlerinin güncel olması gerekmektedir)

‘’Alan Uygulama Anketi’’ne katılan ve alan uygulamasını, kendisi özel hastane/kurumda ayarlayacak olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ‘’ Staj/Uygulama Yeri Bildirim ve Kabul Formu’’ nu danışman hocalarına ve kuruma onaylattıktan sonra alan uygulamasına başlamadan 5 iş günü öncesinde Kariyer Merkezine gelerek elden teslim etmeli ya da kariyermerkezi@uskudar.edu.tr mail adresine iletmelilerdir.

Alan Uygulama Dersi Açıklama Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ve anlaşmalı olunan kurumlardan bölümler için Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından yerleştirilme talebinde bulunmuş öğrencilerimiz kontenjan dâhilinde yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra Kariyer Merkezi web sitesinden öğrencilere Alan Uygulama yerleri, tarihleri, uygulamaya çıkacakları günler ve toplamaları gereken evrakların listesi duyurulur. Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarında öğrenim gören öğrencilerin uygulama yerleri ve evrak bilgileri danışman hocalarınca duyurulur.

Öğrencilerimiz açıklama sisteminde yazan evraklarını alan uygulamasına başlamadan önce tamamlamak zorundalardır. Sistem üzerinden öğrencilerimizin hangi evrakları toplamaları gerektiği ve evraklara nasıl ulaşabilecekleri bilgileri verilmektedir.

  • Alan Uygulamasını kendi ayarlayacak öğrenciler Kariyer Merkezine sadece ‘’ Staj/Uygulama Yeri Bildirim ve Kabul Formu’’nu teslim etmelilerdir. Alan uygulamalarını yapacakları hastane/kurum evrak istemesi durumunda bunu ilgili hastane/kurumdan öğrenmelilerdir.

Alan Uygulama Dersi Evrak Toplama Süreci

Öğrencilerimizin bölümüne ve alan uygulamalarını yapacakları kurumlara göre evrak süreçleri farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar öğrencilerin alan uygulama yerlerini açıkladığımız sistem içerisinde duyurulmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi için tarafımızca danışman hocalara iletilmesiyle öğrencilerimize duyurulur.
Alan uygulaması için evrak toplayan öğrencilerimiz, toplaması gereken evrakların hepsini hastanelerdeki eğitim hemşiresine teslim etmelidirler.
Alan uygulama dersi kapsamında eğer öğrenciler raporlama vb. evrak doldurmaları ve danışman hocalarına vermeleri gerekiyorsa bunu danışman hocalarından temin edebilirler.

Sigorta Belgesi Hakkında

Alan Uygulamasına çıkacak olan her öğrencimizin ‘’İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları’’ sigortası okulumuz tarafından karşılanmaktadır.
Öğrencilerimizin sigorta evrakları @st.uskudar.edu.tr mail adreslerine uygulamaya çıkmadan 1 iş günü öncesinde gönderilmektedir. Öğrencilerimiz bu evraka E-Devlet üzerinden ‘’4A işe giriş-çıkış bildirgesi’’ ekranından da ulaşabilirler.
Alan uygulama stajından önce yaz stajını ya da okula bildirerek gönüllü stajını yapmış öğrencilerimizin sigorta başlangıçları eski tarihli olarak gözükmektedir. Öğrencilerimizin bu sigorta evrakları geçerli olmaktadır.

Alan Uygulama Dersi İptal, Değişiklik, Telafi Süreci

Alan Uygulamasına çıkacak öğrencilerimiz, kurumlar ile aramızdaki protokol kapsamında; ölüm, cenaze, doğum ya da raporlayabileceği bir hastalık söz konusu olmadığında alan uygulama yerlerinde, tarihlerinde ya da kişi değişikliği yapılamamaktadır.
Öğrencilerimiz alan uygulama günlerinde devamsızlık yaptığı durumlarda kurumlar ile aramızdaki protokol kapsamında telafi gün yapamamaktadırlar, öğrencilerimiz devamsızlık haklarını danışman hocalarından öğrenebilirler.
Alan uygulama yerini kendi ayarlayan öğrencilerimiz, alan uygulama tarihlerinde ya da günlerinde bir değişiklik yaptıklarında Kariyer Merkezi Direktörlüğüne bilgi vermeli ve kurum değişikliğinde yeni kurum için tekrar evrak sürecini başlatmaları gereklidir.
Öğrencilerimiz herhangi bir sebepten alan uygulamalarını iptal edecekse kariyermerkezi@uskudar.edu.tr mail adresine durum ile ilgili mail göndermelilerdir. Alan uygulama yerini iptal eden öğrencilerimiz alan uygulama yerlerini daha sonrasında kendileri ayarlamalıdırlar.

ALAN UYGULAMA DERSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelere yerleştirilen öğrenciler;

İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerinin evrakları;

Alan Uygulamasını kendi ayarlayacak öğrenciler için evrak listesi;